top of page

Maskin och Produktionshallar

 

Vår produktionshall tillhör kategorin en av de mer efterfrågade industrihallarna. Vi levererar maskin och produktionshallar till både lätt och tungindustrin, oavsett bransch. Våra industrihallar möter alla möjliga specifika krav som du har som kund, såsom travershallar och större skjutportar. Behöver du sammanlänka din produktion med ditt lager, ser vi till att tillbyggnaden möter dina krav och behov, samt tar hänsyn till eventuella framtida ändringar eller expanderingar.

Vi kan leverera många olika typer av maskin och produktionshallar, dem vanligaste är:

  • Hall för virke och bygg

  • Olika typer av fabriker

  • Tillverkande och producerande industrier

  • Tryckerier

 

Dessa är bara exempel på dem vanligaste produktionshallarna som vi levererar men vi kan leverera för alla olika slags ändamål. Kontakta gärna oss om du har några frågor, vi ser fram emot att få leverera din drömhall! 

bottom of page