top of page

Integritetspolicy

Vi är öppna och transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du nedan läsa om hur vi hanterar dessa uppgifter enligt gällande lagstiftning.

 

Vi är registreringsansvariga för dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, är Gillmet AB registreringsansvariga för dina personuppgifter som du skickar till oss. Gillmet AB ansvarar dessutom för dina personuppgifter. Gillmet AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, kontor beläget på Ringgatan 18, Örebro Län. 

 

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, leveransadress, webbplatsanvändning och IP-adress, samt annan information som du lämnar frivilligt till oss. Vi samlar in dessa uppgifter, eller delar av de omnämnda, när du (1) kontaktar vår support och (2) använder vår webbsida.

 

Dina Rättigheter

Du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. Efter en begäran kommer vi att förse dig med dina personuppgifter. Dessa kommer som en kopia i ett elektroniskt format. De uppgifter som du anser är felaktiga, har du rätt att korrigera, samt att du har rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga att du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Uppdaterat: 2019-06-18     

bottom of page